Rechtzaak in nood?
Ga onderhandelen

Tijdens de duur van een rechtszaak kan veel- mislopen of dreigen mis te lopen. De rechter doet z’n werk niet of plaatst de pleitdatum jaren verder. Er is een vonnis dat niemand tevreden stelt, of u niet tevreden stelt. Er is een deskundige die zijn werk niet doet. Er is een notaris die vraagt "eruit te komen". Er moet "iets" gebeuren. Maar wat ?

 

Onze oplossing

Vijf vergaderingen

We werken met vijf contactmomenten. Dit kan uitgebreid worden wanneer het moeilijk gaat, of ingekort indien bepaalde contactmomenten niet nodig blijken.

Een contactmoment is beperkt tot 60 minuten. Langer vergaderen is niet productief en kan zelfs contraproductief werken.

Inleidingsvergadering

Tijdens de inleidende vergadering wordt de werking van de bemiddeling uiteengezet en het bemiddelingsprotocol ondertekend.

Daarna mogen partijen hun standpunt uiteenzetten. De bemiddelaar luistert en stelt een objectief eerste verslag op.

Alle partijen ontvangen een exemplaar van dit verslag. Zij mogen schriftelijk reageren. De reacties worden aan elkaar overgemaakt.

De inleidende vergadering kan, als het echt niet anders kan, telefonisch plaatsvinden.

Caucus

In een "caucus" kan iedere partij vertrouwelijk met de bemiddelaar spreken.

De caucus kan een fysieke vergadering zijn, of een telefonisch onderhoud op een vooraf afgesproken datum en uur. De volgorde van de caucus wordt bij de eerste vergadering afgesproken of indien nodig geloot.

Van het gesprek wordt - tenzij anders afgesproken - geen verslag medegedeeld aan de partijen. Het gesprek zal de bemiddelaar echter wel toelaten opties te genereren voor een oplossing.

Deze opties worden in een tweede verslag medegedeeld aan alle partijen.

Tweede vergadering

In de tweede vergadering worden de opties besproken en wordt onder leiding van de bemiddelaar verder naar een bevredigend akkoord gezocht.

Opnieuw is deze vergadering beperkt tot 60 minuten. Dit verplicht iedereen tot een grondige voorbereiding

Vergaderen per telefoon en mail is in dit stadium niet onmogelijk, maar slechts uitzonderlijk aangewezen.

Finalisering

In een laatste vergadering wordt het ontwerp akkoord besproken, eventueel aangepast en uiteindelijk ondertekend.