Rechtzaak in nood?
Ga onderhandelen

Tijdens de duur van een rechtszaak kan veel- mislopen of dreigen mis te lopen. De rechter doet z’n werk niet of plaatst de pleitdatum jaren verder. Er is een vonnis dat niemand tevreden stelt, of u niet tevreden stelt. Er is een deskundige die zijn werk niet doet. Er is een notaris die vraagt "eruit te komen". Er moet "iets" gebeuren. Maar wat ?

 

Blog

Dag 2. Caucus of geen caucus ? Voor ons niet (19-10-2016)

De meeste mediations beginnen met een intake, waarna elke partij door de mediator apart wordt ontvangen (caucus) en de mediator begint aan een “shuttle dilpomacy”. Deze methode is makkelijk en wordt veel gevraagd door partijen die elkaar letterlijk niet kunnen luchten en niet in dezelfde ruimte willen zitten. Maar voor de mediator heeft het nadelen. Hij wordt opgezadeld met de spreekwoordelijke “monkey” : partijen blijven in hun loopgraaf en verwachten dat de mediator hen een min of meer aanvaardbare oplossing aanreikt.

Met nieuwe technieken (actieve looping) kan de mediator virtuele muren creëren, de caucus houden met de tegenpartij erbij. Voornamelijk bij notarissen, waar de deontologie het moeilijk heeft met het ontvangen van één partij, werpt dit zijn nut af. Door actieve looping dwingt het de partijen hun eigen angsten onder ogen te zien, wat het proces verkort (tijdswinst) en uiteindelijk leidt tot betere deals.

Vervolgt op dag 3 (definiëren van het conflict).

Harvard Mediation dag 1 : Get the monkey off your back (18-10-2016)

De 48 deelnemers (een getal dat toelaat groepen van 3, 4, 6 of 8 te vormen en te laten superviseren door 3 lesgevers) warden individueel begroet. Professor Mnookin kent nog een woordje Nederlands van de tijd toen hij de Francqui leerstoel had in Leuven.

Dag 1 werd voornamelijk besteed aan het intakegesprek en de essentiële zin luidde : Get the monkey off your back.

De spreekwoordelijke aap is een dier dat niet alleen zwaar weegt maar ook voor de mediator spreekt en handelt. Partijen leggen graag een last op de mediator : we hebben u gekozen en we betalen u, dus los ons probleem op. Als mediator moet je dan constant defensief zijn en uiteindelijk verkoop je jezelf én de oplossing aan de partijen. Partijen worden uiteindelijk in een akkoord gedreven dat ze niet willen en waar ze zo snel mogelijk onderuit willen komen …

In plaats van het Belgische systeem waar de partijen het protocol krijgen opgelegd en ondertekenen, is hier de regel dat er geen regels zijn. Partijen blijven eigenaar van het conflict en niet de mediator, hoe verleidelijk dit laatste ook is (Flip it on its head). De gebruikelijke regels (niet onderbreken, geen lelijke dingen zeggen …) kunnen eventueel later worden afgesproken, momenteel is de spanning tussen partijen een positieve en geen negatieve factor.

Vervolgt op dag 2.